Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

September 2023 Program/Exhibition – Ilona Lakatos

September 2023 Program/Exhibition – Information in Hungarian- English
https://www.facebook.com/International.Artists.Gallery

Magyar- Angol- Spanyol nyelvű információ

Information in Hungarian- English- Spanish

Kedves Barátaim!
Kedves Művészek!
Kedves Követőink!

Remélem sok szép élményben volt részetek az elmúlt időszakban.
A galériában mindenképpen, hiszen sok szép alkotást láthattunk.
Tematikus kiállítást november-december körül tervezek.
(Elfoglaltságaim és változó egészségi állapotom miatt – kar, láb fájdalmak -.)
Szeretettel várok mindenkit a szeptemberben és októberben is a CPS galéria havi programjára/kiállítására.

A részvétel ingyenes.
A TÉMA: szabad.
– vallás, politika, akt, morbid, ezotéria… nem fogadok el. –
Küldés: fondness.hu@gmail.com
Akinek nehézséget okoz, elküldheti a személyes Facebook Messengeremre.
1 profilkép
1 alkotás/adatokkal
Pontos NÉV/Ország
Kategóriák: festészet, fotó, szobrászat, kézműves munkák, irodalmi alkotások.
Az irodalmi alkotások, rövidek legyenek és írásban kérem – NEM PDF formátumban, vagy képen!!!

Az oldalra 3-5 napon belül felkerül.
Külön értesítést nem küldök, mert mindenkinek elfogadom a munkáját.
Ha valami nem jó, hiányos értesítést küldök a pótlásra.
A személyes albumban: profilkép, a munka katalógusa, oklevél, és akinek még nincsen a tagsági kártya lesz látható.
Tagsági kártyát egyszer adok ki.

Szép napokat és jó alkotókedvet kívánok mindenkinek.

Szeretettel:
Ilona Lakatos
CPS Alapító és Menedzser

Dear Friends!
Dear Artists!
Dear Followers!

I hope you had many nice experiences in the past period.
Definitely in the gallery, as we saw many beautiful works.
I am planning a thematic exhibition around November-December.
(Due to my busy schedule and changing state of health – arm and leg pains -.)
I look forward to seeing you all at the CPS gallery’s monthly program/exhibition in September and October.
Participation is free.
THE TOPIC: free.
– religion, politics, naked, morbid, esoteric… I don’t accept it. –
Send: fondness.hu@gmail.com
If you are having trouble, you can send it to my personal Facebook Messenger.
1 profile picture
1 artwork/with data
Exact NAME/Country

Categories: painting, photography, sculpture, crafts, literary works.
Literary works should be short and in writing, please – NOT in PDF format or in pictures!!!
It will be posted on the site within 3-5 days.

I don’t send a separate notification because I accept everyone’s work.
If something is not right, I will send an incomplete notification for a replacement.
In the personal album: Profile picture, Work , Certificate, and Membership card for those who do not have it yet.
I issue a membership card once.
I wish everyone a nice day and good creativity.

With love:
Ilona Lakatos
CPS Founder and Manager

¡Queridos amigos!
Queridos artistas!
Queridos seguidores!

Espero que hayas tenido muchas experiencias agradables en el último período.
Definitivamente en la galería, ya que vimos muchas obras hermosas.
Estoy planeando una exposición temática entre noviembre y diciembre.
(Debido a mi apretada agenda y al cambio de estado de salud – dolor en brazos y piernas -.)
Espero verlos a todos en el programa/exposición mensual de la galería CPS en septiembre y octubre.

La participación es gratuita.
EL TEMA: gratis.
– religión, política, desnudo, morbo, esotérico… No lo acepto. –
Enviar: fondness.hu@gmail.com
Si tienes problemas, puedes enviarlos a mi Facebook Messenger personal.
1 foto de perfil
1 obra de arte/con datos
NOMBRE exacto/País
Categorías: pintura, fotografía, escultura, artesanía, obras literarias.
Las obras literarias deben ser breves y escritas, por favor, ¡¡¡NO en formato PDF ni en imágenes!!!

Se publicará en el sitio dentro de 3 a 5 días.
No envío una notificación por separado porque acepto el trabajo de todos.
Si algo no está bien, enviaré una notificación incompleta para un reemplazo.
En el álbum personal: foto de perfil, catálogo de trabajos, certificado y carnet de socio para quienes aún no lo tienen.
Expediré una tarjeta de membresía una vez.

Les deseo a todos un buen día y buena creatividad.

Con amor:
Ilona Lakatos
Fundador y Gerente de CPS

Leave a Reply

%d bloggers like this: