Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

CREATIVE: María Rigó Danisová(Slovakia)

MÁRIA RIGÓ DANISOVÁ
(SLOVAKIA)

I was born in Nagy Légen in 1950 in a working-class family with several children.
I have two children, three grandchildren and two great-grandchildren, they are twins.
I love to read and I have been interested in writing for a long time, my poems have been publicly published in several magazines for 7 years.
For me, it is a soul, more than a hobby, and my soul soars and finds solace.

Nagy Légen Születtem 1950-ben egy több gyermekes munkáscsaládban.
Két gyermekem, három unokám és két dédunokám van, ők ikrek.
Nagyon szeretek olvasni és az írás már régóta érdekelt, a verseim 7-éve nyilvánosan több magazinban jelentek meg.
Számomra lélek, több mint hobby és lelkem szárnyra kél és megnyugvást talál.

I’m looking for you in myself

all that i am
you are somewhere in me
With closed eyes
I’m looking for you in myself.
Forgotten secrets, feelings,
we cried and laughed together.
Trembling on the altar of our dreams,
we pray in the night.

I was
deep humility, hope,
lamp light in a laboring soul.

all that i am
you are somewhere in me
It’s been on my lips for a long time
tired sighs.
What do you mean to me?
Everything and nothing!
Because you think life is everything
nothing without you

Magamban kereslek

Minden ami vagyok,
valahol te vagy bennem.
Lehunyt szemekkel
magamban kereslek.
Elfeledett titkok, érzelmek,
együtt sírtunk, s nevetünk.
Álmaink oltárán rettegőn,
imát morzsolunk az éjben.

Voltam,
mély alázat, remény,
vajúdó lélekben lámpa fény.

Minden ami vagyok,
valahol te vagy bennem.
Ajkamon rég
fáradt sóhajok.
Hogy, mit jelentesz nékem?
Mindent és semmit!
Mert véled az élet minden,
nélküled semmi.


I’m looking for a dream

Around us was a hundred-colored autumn,
a world withering in a fog sieve.
The silence tightens on me
looking for road dust,
looking for a dream
a seemingly angelic world.
Long past spring
passing summer twilight,
like honey
dripped
on the walls of houses.
A violin is crying somewhere,
Goodbye serenade
Tearful in the storm of life,
I’m following a dream.
You passing times
my wrinkled youth.
It closed long ago behind me,
memory,
which returns.
You can be close
or away
you live in me in reality.


Keresek egy álmot

Köröttünk százszínű ősz volt,
köd szitálón hervadó világ.
Rám feszül a csend,
út porát kutatón,
keresek egy álmot,
egy tűnő angyali világot.
Rég múlt tavasz,
múló nyári alkony,
mint méz
csorgott,
házak falán.
Valahol felsírón hegedű,
bús szerenád
Élet viharában könnyezőn,
követek egy álmot.
Ti múló idők,
ráncokban gyűrt ifjúságom.
Bezárult már rég mögöttem,
emlék,
mely vissza jár.
Lehetsz közel,
vagy távol,
bennem élsz a valóságban.


Leave a Reply

%d