Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

CREATIVE: ZSERALDINA BUBRIK (Hungary)

ZSERALDINA BUBRIK (Hungary)

My name is Renata Zseraldina Bubrik, I was born on May 19, 1972 in Miskolc, where I spent most of my life. I’ve been writing since I was a child, but I really started again seventeen years ago. The first two were newspaper articles, then I started working on short stories. Later I read a short story contest and thought I’d write about it. The title of my first fairy tale: The smallest grape. After that, I also start the poems. My first short story was published in an anthology in 2010, and then short stories, poems, and fairy tales are always published in anthologies and magazines. My own book was published in December 2015, which contains twenty-seven short stories, seven fairy tales, and twenty-two poems. The title of my book: Letting Go. The second book, The Mystery of the Goblin Hat, was published in November 2018. In May 2019, my third book arrived, which I wrote with my co-writer at the request of the mayor of Bükkábrányi. The tale is about ancient trees found in the mine. Title: Little Boy and the Swamp Cypress. And in December 2020, my fourth book was published: Will it come or stay? with title. It includes seventy-two short stories. I chose this number because I was born in seventy-two. The fifth book was published in 2021, which I am writing together with my five co-writers. Two years ago, in the summer, we met at a camp, where we became friends. We imagined, if we were animals, who would be what kind of animal. My thoughts immediately turned to a storybook. He edited it, and it gave birth to a book of stories, The Council of Forest Caps. My first drawings have already appeared in this story book. (I have been drawing since last April.) Now I have a story book at the publisher, which contains my stories, fairy tale poems, and my drawings. Title: Story Maker. My desk drawer isn’t empty either, because my next book will be a drama called: The Pendulum Goes Tik-Tak.
I have received many awards, I am most proud of a Bronze Prose Medal, a Gold Crown Diploma, a Fiction Award, and the András Dugonics Award.
I’ve loved writing all my life, and I want it to stay that way.


Bubrik Zseraldina Renátának hívnak, 1972. május 19-én születtem Miskolcon, ahol életem legnagyobb részét töltöttem. Gyermekkoromtól írok, de igazán tizenhét évvel ezelőtt kezdtem újra. Az első két újságcikk volt, majd a novellákkal kezdtem el foglalkozni. Később olvastam egy mesepályázatot, és gondoltam írok rá. Az első mesém címe: A legkisebb szőlőszem. Utána a versekbe is belekezdem. Az első novellám antológiában 2010-ben jelent meg, majd novellák, versek, mesék antológiában, és folyóiratban mindig jelennek meg. 2015. decemberben megjelent saját könyvem, melyben huszonhét novella, hét mese, és huszonkettő vers olvasható. A könyvem címe: Elengedés. 2018. novemberben megjelent a második könyv, A kobold kalap rejtélye. 2019 májusában megérkezett a harmadik könyvem, melyet a Bükkábrányi polgármester felkérésére írtam meg írótársammal. A mese a bányában talált ősfákról szól. Címe: Kisfickó, és a mocsárciprus. 2020 decemberében pedig a negyedik könyvem jelent meg: Most jön, vagy marad? címmel. Hetvenkettő novella szerepel benne. Ezt a számot azért választottam, mert hetvenkettőben születtem. Az ötödik könyv 2021-ben jelent meg, amit öt írótársammal együtt írjuk. Két évvel ezelőtt, nyáron találkoztunk egy táborban, ahol barátságot kötöttünk. Elképzeltük, ha állatok lennénk, ki milyen állat lenne. Gondolatim rögtön egy mesekönyvre szegeződtek. Megszerkesztette, és ebből született egy mesekönyv, Az erdei kupaktanács címmel. Ebben a mesekönyvben már az első rajzaim is megjelentek.(Tavaly áprilisától rajzolok.) Most van egy mesekönyvem a kiadónál, amiben meséim, meseverseim, és a rajzaim vannak. Címe: Meseszerelő. Az asztalfiókom sem üres, mert a következő könyvem egy dráma lesz, címe: Jár az inga tik-tak.
Rengeteg díjat kaptam, a legbüszkébb egy Bronzpróza éremre, egy Arany Koszorú Oklevélre, egy Szépirodalmi díjra, és a Dugonics András díjra vagyok.
Egész életemben szerettem írni, és szeretném, ha ez így is maradna.

“The Love of the Sun and the Moon”
“In the Shadows”
“Dandelion”

The drawings were made on A/4 semi-wooden paper with an alcohol felt pen, pencil, and color.

*Courtesy of {P.L.O.T.S.}~Creatives Magazine Ambassador Governor of Hungary: Ilona Lakatos

Leave a Reply

%d bloggers like this: