Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

Creative Teacher/Poet/Writer: Csép Rózsika (Hungary)

CSÉP RÓZSIKA
HUNGARY

My name is Rózsika Csép, I was born in Tordaszentmihály. At ELTE, I obtained a professional qualification as a leading kindergarten teacher and mentor. I’ve been writing poems and short stories for some time, mostly for myself, but I like challenges and I also enter competitions. I have set several of my poems to music. My writings are constantly published in anthologies, magazines, and journals. This year I became a blog writer for the Literary Radio. I am a member of the Krúdy Literary Circle, the Cserhát Artistic Circle, and the International Association of Hungarian Artists.
Csép Rózsika vagyok, Tordaszentmihályon születtem. Az ELTE- n vezető óvodapedagógus, mentor szakvizsgát szereztem. Verseket, novellákat írok egy ideje, többnyire saját magamnak, de szeretem a kihívásokat, pályázni is szoktam. Több versemet meg is zenésítettem. Írásaim antológiákban, magazinokban, folyóiratokban folyamatosan jelennek meg. Idén az Irodalmi Rádió blogszerzője lettem. Tagja vagyok a Krúdy Irodalmi Körnek, a Cserhát Művészkörnek, a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesületének.

After storm
Shakespearean sonnet

The Sun Disc wakes up rubbing its eyes,
Sky view breaking from storm clouds,
It wanders along the curve of its colorful braid
,, Iris, whose smile is the rainbow. “

Prism vapor in seven colors,
Shining for only a few moments,
Waves the wind of magic,
Then it disappears, pouring desire into our hearts.

A past dream of a child’s imagination,
A mysterious world imagined as magic,
To touch it would come true,
The rainbow flower blooming from the secret.

Mother Nature is relieved
A raging storm blows from behind the clouds.

Vihar után
Shakespeare-i szonett

Szemét dörzsölve ébred a Napkorong,
Vihar felhőkből bomló égi látvány,
Színes hajfonatának ívén bolyong
,, Iris, kinek mosolya a szivárvány. “

Hét színben pompázó prizma páralét,
Csak kérésznyi ideig tündökölve,
Meglebegteti a varázslat szelét,
Majd eltűnik, szívünkbe vágyat öntve.

Gyermeki képzelet múltbéli álma,
Varázslatnak képzelt rejtélyes világ,
Megérinteni, tán valóra válna,
A titokból nyíló szivárvány virág.

Természet anya megnyugvásra derül
Szilaj háborgó vihar felhők mögül.

Sleeping Beauty Poems, December 15, 2022, Koka
Quoted line: Mihály Babíts – Hymnusz to Irish

The tear of the dawn

Night angel in purple robes,
You walk on frosted branches,
Giving encouragement to the light
The silver dawn is alive.

The enchantment of awakening light,
Shines around the trees,
Touching a branch on a fan.
The warm breath of dawn

It sifts its silent spray,
Melting gem pearls,
Pouring blessed drops
She sheds tears of hope.

Light spreads over the freezing,
Pearls of strumming drops,
Autumn leaves fall,
“The dew is heavy, it keeps falling.”

Csipkerózsa versek, 2022 december 15, Kóka
Idézett sor: Babíts Mihály- Himnusz Irishez

A hajnal könnye

Bíborköntösű éjangyal,
Dércsípte ágakon lépked,
Biztatást adva a fénynek
Éled az ezüstös hajnal.

Ébredő fény bűvölete,
Körberagyogja a fákat,
Legyezőn érintve ágat.
Hajnal meleg lehelete

Csendes permetét szitálja,
Megolvadó dérgyöngyöket,
Hintve áldásos cseppeket
A remény könnyeit szórja.

Fény terül a dermedésre,
Pergő cseppek gyöngyszemei,
Hullnak levél ősz könnyei,
,,Nagy a harmat, esik egyre.”

Creative Teacher/Poet/Writer: Csép Rózsika (Hungary)

*Courtesy of Ilona Lakatos

Leave a Reply

%d bloggers like this: