Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

CREATIVE: Poet Melinda Biro (Romania)

Melinda Biro (Romania)

My name is Melinda Biro and I live in Cluj as a retired teacher and educator. I have been writing poems for about 11 years. I like to describe my feelings, write out the pain and happiness, and lure the reader into my world. I am the mother of two children who are already living their lives as adults, my daughter lives in America, my son lives in England. I have three beautiful grandchildren who make my retirement arguments happy and colorful.

Biro Melinda a nevem és Kolozsváron élek, mint nyugdíjas tanító, nevelőnő. Versek írásával úgy 11 éve foglalkozom. Szeretem az érzéseimet leírni, kiírni a fájdalmat, boldogságot, az olvasót kicsit az én világomba becsalogatni. Két gyermek édesanyja vagyok, akik már felnőttként élik az életüket, a lányom Amerikában, a fiam Angliában él. Három gyönyörű unokám van, akik boldoggá, színesebbé teszik a nyugdíjas érveimet.

My Strange Dream

I also bathed in the blue lake of dreams.
A heavenly hand painted a strange dream on my eyes.
I stood before God trembling in my earthly body.
In his sublime silence, the Lord approached me,
he shook his head from side to side as he looked at me,
and said – This man’s soul is worn out.
I breathe a new soul into his tired, tormented body.
Silence reigned in my cells, and then I was reborn.
My pure soul flew up to the high sky.
I could bathe again in the blue lake of dreams.
I felt that the good God embraced me.
And said the Lord-I see you have reached the high Heaven,
take my advice, “Be good till death”.


Az én különös álmom

Az álmok kék tavában én is megfürödtem.
Égi kéz festett különös álmot szememre.
Isten előtt álltam földi testemben remegve.
Magasztos csöndjében az Úr hozzám lépett,
csóválta jobbra, balra fejét, ahogy engem nézett,
és mondá- Ennek az embernek megkopott a lelke.
Új lelket lehelek fáradt, meggyötört testébe.
Sejtjeimben csönd uralkodott, majd újjászülettem.
A magas égig repített fel az én tiszta lelkem.
Álmok kék tavában újra megfürödhettem.
Éreztem, körbe ölelt engem a jóságos Isten.
És szólt az Úr-Látom elértél a magas Égig,
fogadd meg tanácsom, “Légy jó mindhalálig”.


A Hug

A hug, if only God would give,
don’t let the world freeze inside me
your open palm would caress
my face without a smile, I would leave it.
Hugs are the most beautiful thing
in winter, cold frost,
love me, feed me with true love,
so that I don’t freeze in my body.
Stars are burning above my head
your beautiful eyes undress
God is behind us
both arms embrace us.
I got one more hug from you good Lord
and love on this earth, the most beautiful reward.

Egy ölelést

Egy ölelést, ha adna még az Isten,
ne fagyjon belém a világ,
széttárt tenyered simogatná
mosoly nélküli arcom, hagynám.
Legszebb dolog az ölelés,
téli, hideg fagyban,
szeress, etess hű szerelemmel,
hogy testemben meg ne fagyjak.
Fejem fölött csillagok gyúlnak,
vetkőztet szép szemed,
Isten a hátunk mögött áll,
átölel minket mindkét keze.
Egy ölelést kaptam még tőled jó Uram,
és szerelmet e földön, a legszebb jutalmat.


*Courtesy of {P.L.O.T.S.}~Creatives Magazine Ambassador Governor of Hungary: Ilona Lakatos

Leave a Reply

%d bloggers like this: