Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

Creative Poet: Anikó Bartók (Hungary)

ANIKÓ BARTÓK
HUNGARY

I have been writing poems since 2006. At first, I started writing free poems, and later I really liked time-measured poetry. I am a member of the Krúdy Circle, the Batsányi – Cserhát Artists’ Circle. I was able to represent my country in Slovakia, England, Transylvania, and Bucharest at the opening of the International Fine Art Exhibition of Healthcare Workers.

2006-tól írok verseket. Először szabad verseket kezdtem el írni, s később nagyon megkedveltem az időmértékes verselést. tagja vagyok a Krúdy körnek, a Batsányi – Cserhát Művészkörnek. Hazámat Szlovákiában, Angliában, Erdélyben, Bukarestben képviselhettem az egészségügyi Dolgozók Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás megnyitóján.

Live it up

Experience the way the breeze hums!
Enjoy your joy, the tale of Eden!
The sky is pouring. The deep icon is a virtue
The lap of flames collapses, this joy lives Orion!

Éld meg

Éld meg, ahogyan dúdol a szellő!
Éljed örömöd, az édeni mesét!
Vélt eged ömöl. A mély ikon erény
Lángok öle omol e víg Orion él!

My way

My Way is a golden lava glowing in the embers.
The hill is high, and there is nothing on the bridge
Of the endless flow before me
I find my faith in my arms, which is my virtue.

Az Én utam

Az Én utam parázsban izzó arany láva.
A domb magasan látszik, s a hídon a semmi
A végtelen elém eredő folyamának
Ölén lelem hitemhez igém, mely erényem.

Creative Poet: Anikó Bartók (Hungary)

*Courtesy of Ilona Lakatos

Leave a Reply

%d bloggers like this: