Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

CREATIVE: Mészárosné Maya (Hungary)

MÉSZÁROSNÉ MAYA
(HUNGARY)

I’m Mészárosné Maya.
I come from one of the most beautiful cradles of Hungarian culture: Sárospatak. As a student, my literary project won first place. After my attempts at poetry, I started writing my autobiographical novel, which I am constantly expanding, and according to my plans, my grandson will continue and finish it. I also wrote a few short stories. I am currently working on a science fiction novel. After overcoming a near-death illness, I began to take up poetry writing more seriously. I have already sent a poem to PLOTS CREATIVES Magazine (USA). To my great pride, I was also able to participate in the virtual exhibition of the “Creating People’s Side Virtual International Exhibition” in 2022. Two volumes of my poems and one short story were published privately. Twelve anthologies have already published my poems. I won third place in the Balassi contest of the Literary Radio. I like Hungarian poetry the most, but I have studied and tried other literary styles as well
Sincerely, Mészárosné Maya.

Mészárosné Maya vagyok.
A magyar kultúra egyik legszebb bölcsőjéből: Sárospatakról származom. Diákként irodalmi pályamunkám első helyezett lett. Verses próbálkozásaim után önéletrajzi regényem írásába kezdtem, melyet folyamatosan bővítek, és terveim szerint unokám fogja folytatni, és befejezni. Írtam pár novellát is. Jelenleg egy sci-fi regényen dolgozom. Egy halál közeli betegség legyőzése után kezdtem komolyabban foglalkozni a versírással. A PLOTS CREATIVES Magazinba (USA) is küldtem már verset. Nagy büszkeségemre 2022-ben részt vehettem a „Creating People’s Side Virtual International Exhibition virtuális kiállításán is. Magán kiadásban megjelent két verses és egy novellás kötetem. Tizenkét antológia közölte már verseimet. Az Irodalmi Rádió Balassi pályázatán harmadik helyezést értem el. Leginkább a magyaros verselést kedvelem, de tanulmányoztam, és kipróbáltam egyéb irodalmi stílusokat is
Őszinte tisztelettel: Mészárosné Maya

Sonnet for silence

It hasn’t hurt me a bit for a while,
If someone else reaps the laurels,
If instead of hustle and bustle, only silence awaits me,
Bet congo, empty room quietly.

The cruel, harsh world no longer hurts
He tore the light and serenity from my heart,
There is no longer a trace of pain or hurt,
It’s just that the violin doesn’t play in my soul!

However, they are still deep inside me
Memories of my past, many beautiful days,
When the heavens let me live.

I feel it, I know it’s written somewhere:
Who did what, did they leave a mark and how much,
I trust you, they won’t let anything go to waste.


Szonett a csendhez

Engem egy ideje már csöppet se bánt,
Ha a babérokat más aratja,
Ha nyüzsgés helyett engem csak a csend vár,
Fogad kongó, üres szoba halkan.

Már nem fáj, hogy a kegyetlen, zord világ
Szívemből kitépett fényt és derűt,
Fájdalomnak, sértésnek nyoma sincs már,
Csak lelkemben nem szól a hegedű!

Azért még ott lent mélyen bennem vannak
Emlékei múltamnak, sok szép napnak,
Mikor még az égiek élni hagytak.

Érzem, tudom én, hogy valahol jegyzik:
Ki mit tett, hagyott- e jelet, és mennyit,
Bízom benne, nem hagynak veszni semmit.


My friend is the moon

You’re here again! I like your round face.
Your silver dew heals my soul.
You’ve been looking down on me for years
Like a kind, cheerful, smiling friend.

At this time, even though I’m alone with you,
The past rings in my ears like beautiful music.
We walk, You in the sky, I on the Earth,
See our loneliness, it brings us together right away.

Tell me, what are you thinking like this while we are walking?
Me for the wonderful times spent with him.
There were many jokes, kisses, and great conversation,
I enjoyed it. It’s hard to forget all this.

Such a good conversation this evening Oh Moon!
My friend, solitude is so good with you.
To forget the past without pain,
I can only remember Him with You.

Barátom a Hold

Megint itt vagy! Kerek képed szeretem.
Ezüst harmatod gyógyítja lelkemet.
Úgy nézel le énrám évek óta már,
Mint egy kedves, vidám, mosolygós barát.

Ilyenkor, bár egyedül vagyok Veled,
Fülembe cseng a múlt, mint egy szép zene.
Sétálunk, Te az égen, én a Földön,
Magányunk minket lásd, összehoz rögtön.

Mondd, Te mire gondolsz így sétánk közben?
Én a vele töltött csodás időkre.
Volt sok tréfa, csók, és nagy beszélgetés,
Élveztem. Felejteni mindezt nehéz.

Oly jó ez esti beszélgetés Ó, Hold!
Hű barátom, veled a magány oly jó.
Fájdalom nélkül múltba feledkezni,
Csak Veled tudok és Rá emlékezni.


*Courtsey of International Creative Ilona Lakatos (Hungary), CPS Manager.

Leave a Reply

%d bloggers like this: