Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

CREATIVE: MÁRIA H. VARGA (Hungary)


Birth of Poems

My writing is nothing but
Carving poems as a hobby.
My feelings, my thoughts,
I write them all for fun.
In unearned words,
I have a lot to say.
I don’t break my head
They come involuntarily.
Thoughts run wild
To write, even if I don’t want to.
Internal compulsion encourages,
Nothing else special.
Not a talent, a gift,
Writing as a hobby.
I didn’t even know the letter
It forms in me
So many thoughts
I couldn’t describe it.
Little verses the size of a rabbit’s tail
What I had to say was expressed.

Versek születése

Írogatásom nem más,
Hobbiból versfaragás.
Érzéseim, gondolatom,
Kedvtelésből mind leírom.
Keresetlen szavakkal,
Mondanivalóm sok van.
Nem töröm a fejemet,
Önkéntelenül jönnek.
Sorjáznak a gondolatok,
Írni,-ha nem is akarok.
Belső kényszer ösztönöz,
Semmi egyéb különös.
Nem tehetség, adottság,
Hobbiból írogatás.
Még a betűt sem ismertem,
Megfogalmazódik bennem
Annyi sok-sok gondolat,
Leírni nem tudhattam.
Nyúlfarknyi kis versikék
Mondandóm kifejezték.


Unruly words
For those who have never tried
you don’t know the pain
A lot of people think it is
it is easy to write words.
But often, how much, how much
many sleepless nights
while the poet takes his place
dreamy beautiful words.
The dawn of Ebrest,
or the black darkness of the night,
If our thoughts go there,
in front of our poems.
I put it here… I put it there…
this is not good…I’ll mix it up.
I play with words
brings tears to my eyes.

Rakoncátlan szavak
Aki még sosem próbálta,
nem ismeri a kínokat,
Gondolják nagyon sokan, mily
könnyű leírni szavakat.
Ám de sokszor mennyi-mennyi
sok átvirrasztott éjszaka,
míg helyére kerül a költő
megálmodott szép szava.
Ébreszt hajnal pirkadata,
vagy az éj fekete sötétje,
Ha gondolatunk oda száll,
verseinknek elébe.
Ideteszem… odateszem…
ez így nem jó …megkeverem.
Játszadozok a szavakkal,
szemeimbe könnyeket csal.


*Courtesy of {P.L.O.T.S.}~Creatives Magazine Ambassador Governor of Hungary: Ilona Lakatos

Leave a Reply

%d