Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

Creative Kovács Vilmos (Hungary)


I participated in my first exhibition in 1972.
I felt a great urge in the joy of creation.
It was increasing.
He is busy experimenting with painting techniques.
I practiced with watercolor, ink, and pencil, and later I became interested in heated pastels as well.
I started working on many different materials.
It was an exciting time.
I participated in individual and group exhibitions.
I became a member of the Art Fund.
The technical wayfinding and discovery continues today.
I write poetry for some of my work.
This is when the concept of art becomes more valuable to me.

1972-ben vettem részt az első kiállításomon.
Nagy késztetést éreztem az alkotás örömében.
Ez egyre fokozódott.
Foglalkoztatott a festészeti technikák kísérletezése.
Akvarellel, tussal, ceruzával gyakoroltam, majd később érdekelt a melegített pasztell is.
Sokféle alapanyagra kezdtem dolgozni.
Izgalmas időszak volt.
Egyéni és csoportos kiállításokon szerepeltem.
Tagja lettem a Művészeti Alapnak.
A technikai útkeresés, felfedezés ma is tart.
Némely munkámra verset írok.
Ilyenkor felértékelődik számomra a művészet fogalma.


Spring

Butterflies with trembling wings,
the soft buzzing of dragonflies awaits,
the big round Sun.

Thank you silver fish
and broad-winged birds
they make big circles.

The sky opens its blue eyes
And the sleeping bushes get dressed.

Tavasz

Remegő szárnyú lepkék,
szitakötők halk búgása várja,
a nagy kerek Napot.

Köszönnek az ezüst halak
s széles szárnyú madarak
nagy köröket rónak.

Kinyitja kék szemét az égbolt
S felöltöznek az alvó bokrok.


Night mountain

The brown mountain sighs for steam,
creates a cloud of fog around the moon.

The stream flows quietly,
the green dew is getting ready to sleep.

The edge of the sky is dark,
the island of the lake is black.

Éjjeli hegy

Párát sóhajt a barna hegy,
ködfelhőt ereget a Hold köré.

Csendesen csorog a patak,
aludni készül a zöld harmat.

Sötét az ég pereme,
fekete a tó szigete.


Heavenly angel
Oil pastel, chalk, pencil, paper
20×25 cm

The moon
Oil pastel, chalk, pencil, paper
25×20 cm

Honey collection
Oil pastel, pencil, paper
20×20 cm

Gift basket
Oil pastel, pencil, paper
20×20 cm

*Courtsey of International Hungarian Creative Ilona Lakatos.

Leave a Reply

%d bloggers like this: