Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

CREATIVE: KELEMEN BATA MÁRIA (Hungary)

KELEMEN BATA MÁRIA (Hungary)

I am Mária Kelemen Bata.
I live in Hungary (Vecsés) with my family as a pensioner.
I have been writing poetry, prose, and fairy tales more seriously for 15 years.
My work has been rewarded with numerous awards. My writings were published in 60 volumes.
I am a permanent co-creator of the “Kláris Irodalmi – magazine”. My favorite pastime is writing.
My motto: “When I create, I soar freely!”


Kelemen Bata Mária vagyok.
Magyarországon (Vecsés) élek családommal nyugdíjasként.
15 éve írok komolyabban verset, prózát, mesét.
Számtalan elismeréssel jutalmazták a munkáimat. 60 kötetben jelentek meg írásaim.
A „Kláris Irodalmi – folyóirat „állandó alkotótársa vagyok. Kedvenc időtöltésem az írás.
Mottóm: „Amikor alkotok, szabadon szárnyalok!”

Feelings

When my hand touches yours,
my heart is pounding.
Although the years go by,
the feelings do not subside.

Fate made a deep furrow,
I fight a mental battle with him.
Until then, victory is mine
as long as you hold my hand

Your touch: gentle, delicate
I will never forget this.
I think this miracle will stay like this
until dusk comes!


Érzések

Ha kezedhez ér a kezem,
zakatolva ver a szívem.
Bár az évek egyre múlnak,
az érzések nem csitulnak.

Szántott a sors mély barázdát,
vívok vele lelki csatát.
Addig enyém a győzelem,
ameddig Te fogod kezem.

Érintésed: gyengéd, finom
feledni ezt sosem fogom.
Hiszem e csoda így marad,
míg, el nem jön az alkonyat!


Carry on

We must take what fate has given us,
either joy or sorrow.
To endure the crippled wonder,
bear the towering error.

What has been collected must be carried forward.
The depths of our souls are broken and cold.
If the slush peeks through the soles of our boots,
it is difficult to break out of sticky mud.

The cross is an eternal burden on our backs,
we carry it with dignity on our way.
Carry on: past, present, future,
not lamenting the time wasted.

Vinni tovább

Vinni kell, amit a sors ránk rakott,
akár örömet, avagy bánatot.
Tovább tűrni az elcsorbult csodát,
elviselni a tornyosult hibát.

Vinni kell tovább, ami összegyűlt.
Lelkünk legmélye összetört s kihűlt.
Ha csizmánk szárán a latyak benéz,
ragadó sárból kitörni nehéz.

Örök teher a kereszt hátunkon,
méltósággal cipeljük utunkon.
Vinni tovább: múltat, jelent, jövőt,
nem siratva az elkopott időt.


*Courtesy of {P.L.O.T.S.}~Creatives Magazine Ambassador Governor of Hungary: Ilona Lakatos

Leave a Reply

%d