Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

Creative Artist: Major László Sándor (Hungary)

Aka KRÚDY GYULA DÍSZOKLEVELES FESTŐMŰVÉSZ

I was born in Budapest in 1964. Art has been present in our family for generations in a special way. This showed itself in my DIY. Since my childhood, I like to create and create something. I like to have soft movement around me. I created exciting and moving structures to attract customers to the window of our children’s clothing store. (A bird flapping its wings, a waving snowman, etc.) At an exhibition, the works of a French kinetic sculptor showed direction. Since 2005, I have been participating in individual and group exhibitions. I finally committed myself only later, when an illness completely rearranged my life. I spent months convalescing, planning, and the idea of glowing pictures was born. I decided to raise my hobby to the height of art and learn to paint for it. My studies dr. I started at the Ferenc Kesztyűs International Private School, where I got to know impressionist painting and Siloking paint, which is unique in the world. Then I learned from the realist painter Annamária Andreé. However, I did not feel the place of my excitable-moving structures in these trends. Then I found painter Szilvia Terdik, who guided me into the world of the abstract. He showed me the possibilities, structures, and color effects that gave space to my glowing and rotating works, and taught me how to integrate them into a painting. I am also expanding my knowledge at an artist colony. I am a member of the National Association of Hungarian Artists
of his association. I had some of my works judged. My work was recognized with a certificate of honor from Gyula Krúdy.
My creed:
The basis of my lifestyle is a harmonious relationship with nature. Unfortunately, this is not possible today. Technology that serves our society suffocates and pollutes our living space. Excessive extraction of raw materials, environmental pollution, and other causes are causing destruction at an ever-accelerating rate. They live up to our future, the habitat of our children and grandchildren. The balance must be restored as soon as possible. In my paintings, I show that two things as far away as art and technology can exist in symbiosis if we approach them with respect and sufficient humility. I tell my thoughts with the fire and rotation that started the development of our civilization and continues to this day. The purpose of my exhibitions is to show a harmonious, livable, renewable vision of the future for all of us with my works.
My website: http://www.aktivkepek.hu Contact: +3630 416-37-02
1964-ben Budapesten születtem. Családunkban generációk óta jelen van a művészet sajátos módon. Ez nálam a barkácsolásban mutatkozott meg. Gyermekkorom óta szeretek alkotni, létrehozni valamit. Szeretem, ha lágy mozgás van a közelemben. Gyermekruha üzletünk kirakatába vevőcsalogató izgő-mozgó szerkezeteket készítettem. (Szárnyait lengető madár, integető hóember, stb..) Egy kiállításon, egy francia kinetikus szobrász munkái irányt mutattak. 2005-től egyéni, illetve csoportos kiállításokon veszek részt. Véglegesen csak később köteleződtem el, amikor egy betegség teljesen átrendezte az életemet. Hónapokig lábadoztam, terveztem, megszületett a fénylő képek ötlete. Úgy döntöttem, hogy a hobbimat a művészet magasságába emelem, és ehhez festeni tanulok. Tanulmányaimat dr. Kesztyűs Ferenc Nemzetközi Magániskolájában kezdtem ahol, az impresszionista festést, és a világon egyedülálló Sziloking festéket ismerhettem meg. Majd Andreé Annamária realista festőművésztől tanultam. Azonban ezen irányzatokban nem éreztem a helyét izgő-mozgó szerkezeteimnek. Majd rátaláltam Terdik Szilvia festőművészre, aki az absztrakt világába kalauzolt el. Megmutatta azokat a lehetőségeket, struktúrákat, színhatásokat, melyek teret adtak fénylő-forgó alkotásaimnak megtanított arra, ahogy ezeket egy festménybe integrálhatom. Emellett művésztelepen is bővítem tudásom. Tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének. Néhány alkotásomat zsűriztettem. Munkásságomat, Krúdy Gyula díszoklevéllel ismerték el.
Hitvallásom:
Életelvem alapja a természettel való harmonikus kapcsolat. Sajnos, mára ez nem teljesül. Társadalmunkat kiszolgáló technika az életterünket fojtogatja, szennyezi. A nyersanyagok túlzott kitermelése, a környezetszennyezés, és más okok egyre gyorsuló ütemben pusztítanak. Felélik jövőnket, gyermekeink és unokáink élőhelyét. Az egyensúlyt mielőbb vissza kell állítani. Festményeimben megmutatom, hogy két, oly távoli dolog, mint a művészet és a technika is tud szimbiózisban létezni, ha tisztelettel, és kellő alázattal közelítünk hozzá. Gondolataimat, a civilizációnk fejlődését elindító, és a mai napig végigkísérő tűzzel és forgással mondom el. A kiállításaim célja, hogy műveimmel egy mindannyiunk számára harmonikus, élhető, megújuló jövőképet mutassak.
Web-oldalam: http://www.aktivkepek.hu Elérhetőségem: +3630 416-37-02

I make active abstract paintings, which can be:
• Kinetic, which breaks immobility and fills the space with life.
• A lamp that is clearly visible during the day and gives a cozy glow in the dark.
• Traditional abstract.
The active images work with electricity, a pencil battery or a mobile phone charger.
I make blackboard pictures with acrylic paint. I make all parts of my creations, from raw materials, and perform all operations myself. (e.g. painting, woodworking, turning, milling, winding, polishing, electronics, soldering, etc.). I also design and make the machines and tools needed to create the paintings myself.
A 2.5-minute video of my paintings for a taste: https://youtu.be/cJ6tk6XYOqA

Aktív absztrakt festményeket készítek, mely lehet:
• Kinetikus, mely megtöri a mozdulatlanságot, élettel tölti meg a teret.
• Fénylő, mely jól látható nappal, és hangulatos derengő fényt ad a sötétben.
• Hagyományos absztrakt.
Az aktív képek árammal működnek, ceruzaelem, vagy mobiltelefon töltő.
Akril festékkel táblaképeket készítek. Alkotásaim minden részét én készítem, nyersanyagból, minden műveletet én végzek el. (pl.: festés, famunka, esztergálás, marás, tekercselés, polírozás, elektronika, forrasztás, stb.). A festmények elkészítéséhez szükséges gépeket, eszközöket is magam tervezem, készítem.
Festményeimről 2,5 perces videó ízelítőnek: https://youtu.be/cJ6tk6XYOqA


2021 Régió Plusz Televízió riportja
https://www.youtube.com/watch?v=ZWz_NuuxgDg

2021 Diplomata Magazinban megjelent cikk Szendi Horváth Éva tollából
http://www.diplomatamagazin.hu/ftp/uu6jsk9_2021_03-04_56-58.pdf


2021 A Szilas Televízió riportja a Volvo Galéria megnyitójáról.
https://www.youtube.com/watch?v=kB2VCzpxiZI

2021 Pestdivat újságban megjelent cikk Szendi Horváth Évától.
http://pestidivat.hu/cikkek/Ut-a-csillagokig


2022 Törekvés Művelődési Ház előzetes videója a kiállításról: https://www.youtube.com/watch?v=Y946uqva9b4

2022 A Pestdivat újságban megjelent cikk Szendi Horváth Évának köszönhetően
http://pestidivat.hu/cikkek/Osszmuveszeti-oromunnep

Kiállítások: (önálló kiállítás vastagon kiemelve)

2005 Kistarcsai napok
2009 Vajdahunyad Vár
2010 Vajdahunyad Vár
2013 Kiskun Múzeum
2019 Kistarcsai napok
2019-2020 Párisi udvar galéria
2020 Budapest Benczúr Hotel Munkácsi terem
2020 Budapest Kelenvölgyi Közösségi Ház
2020 Budapest Kondor Béla Közösségi Ház
2021 Párisi udvar galéria virtuális kiállítás
2021 Budapest Rocky Monday
2021 Párisi udvar galéria „Tavaszi tárlat”
2021 Budapest Kondor Béla Közösségi Ház
2021 Duna Palota
2021 Civil Ház
2021 Corvin Művelődési Ház
2021 VOLVO Galéria
2022 Törekvés Művelődési Ház
2022 Újpest Szabó Ervin Könyvtár Krúdy Gyula Kör
2022 Pataki Művelődési Ház
2022 Örkény Szabadidő Központ
2022 Csömör Petőfi Sándor Művelődési Ház
2022 Örkény Alkotások Háza
2022 Csömör Petőfi Sándor Művelődési Ház
2022 Belvárosi Művészklub
2022 Vereb, Jurta Galéria
2022 VOLVO Galéria
2022 Kondor Béla Közösségi Ház
2022 Zila Kávéház Krúdy Kör
2022 Erzsébetligeti Színház
2022 Zila Kávéház Krúdy Kör

Active abstract, board pictures, made with acrylic paint.

Universe
Size: 35 cm x 50 cm


Space-time
Size: 40 cm x 40 cm
Bright picture
Venice
Size: 35 cm x 50 cm
Kinetic image


Merger
Size: 50 cm x 35 cm
Bright picture
Creative Artist: Major László Sándor (Hungary)

*Courtesy of Ilona Lakatos

Leave a Reply

%d