Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

Creative Artist: D. Beöthy Hajnalka (Hungary)

D. BEÖTHY HAJNALKA is the founder and head of the Beöthy Art Society, visual artist, book publisher, goodwill ambassador.

In 2013, he received an international fine arts diploma in recognition of the Frezetto fine art technique, which is protected in more than 90 countries. The FREZETTO technique is a time- and weather-resistant painted relief suitable for indoor and outdoor use, for which he developed both the material and the technique. The advantage of Frezetto is that it becomes a very hard material on outdoor walls, so the completed works are also permanent.

In 2007, he was appointed Goodwill Ambassador.
“My task, which I undertook, is to spread and ennoble Hungarian culture both in our country and abroad. My work includes talent search and talent management. Today I am in my seventieth year, but for me work is just another opportunity to solve a task!”

In 2004, he founded the Beöthy Art Society with his two younger sons. In addition to fine arts, the worlds of literature and music were also included in the company’s repertoire. Hundreds of exhibitions and literary evenings were organized where the authors received various prizes.
Beöthy Art Society /Facebook group
https://www.facebook.com/groups/beothy

His works can be found in many cities around the world, dozens of them are classified as part of the International Cultural Heritage. Wall-mounted Frezettos made abroad also represent international value and have been classified as part of cultural heritage.

Since 2005, they have been helping sick or disabled groups and associations. The culture building of the Association of the Blind and Visually Impaired is still decorated with self-made frescoes. In the Central Building of the Disabled, he and his students made a Frezetto relief and painted wall pictures. Painting classes were held at the Association of Cancer Patients. They also get involved in the cultural life of minority groups living in Győr.

On their YouTube channel, where their excellent visual artists, members of the TÍZEK SOCIETY, present individual works of the members of the Beőthy Art Society in joint videos.
https://www.youtube.com/watch?v=yzUgsXFKx2Y

https://www.youtube.com/…/UCoBHNCyXClTIe9hxNQuobPA/videos

An interview with Hajnalka D. Beöthy can be read here: (Gondola Cultural Magazine)
https://www.facebook.com/gondolamagazin/posts/1328675844185500

BEÖTHY HAJNALKA a Beöthy Művészeti Társaság alapító-vezetője, képzőművész, könyvkiadó, jószolgálati nagykövet.

2013-ban nemzetközi képzőművészeti diplomát kapott a több mint 90 országra levédett Frezetto képzőművészeti technika elismeréseként. A FREZETTO technika egy bel- és kültérre alkalmas, idő és időjárásálló festett dombormű, melynek anyagát és technikáját is kidolgozta. A Frezetto előnye, hogy a kültéri falakon nagy keménységű anyaggá válik, így az elkészült alkotások is maradandók.

2007-ben Jószolgálati nagyköveti megbízást kapott.

„ Feladatom, amit vállaltam, a magyar kultúra terjesztése, nemesbítése hazánkban és külföldön egyaránt. Munkámhoz tartozik a tehetségkutatás és tehetséggondozás. Ma már a hetvenedik évemet taposom, de számomra a munka csak egy újabb feladat megoldási lehetőség!”

2004-ben megalapította a Beöthy Művészeti Társaságot két kisebbik fiával. Képzőművészet mellett az irodalom és a zene világa is bekerült a társaság repertoárjába. Több száz kiállítást, irodalmi estet szerveztek ahol különböző díjban részesültek az alkotók.

Beöthy Művészeti Társaság /Facebook csoport

Alkotásai a világnak számos városában megtalálhatók, belőlük több tíz darab a Nemzetközi Kulturális örökség részévé minősített alkotás. Külföldön készült fali Frezettók is nemzetközi értéket képviselnek, kulturális örökség részévé minősültek.

2005 óta segítik a beteg vagy fogyatékkal élő csoportokat, egyesületeket. A Vakok és Gyengénlátok Egyesületének kultúra épületét még ma is a saját készítésű freskók díszítik. A Mozgáskorlátozottak Központi épületében a tanítványaival készítettek Frezetto domborművet és festett fali képeket. A Rákbetegek Egyesületében festésoktatást tartottak. Győrben élő kisebbségi csoportok kulturális életébe is bekapcsolódnak.

YouTube csatornájukon, ahol kiváló képzőművészeiket, a TÍZEK TÁRSASÁGÁNAK tagjait mutatják be egyéni, a Beőthy Művészeti Társaság tagjainak alkotásait közös videókban.

Erzsébet grove
Technique: Frezetto / outdoor and indoor, time and weather-resistant painted relief / own international patent.

D. Beöthy Hajnalkával készült interjú itt olvasható: (Gondola Kulturális Magazin)

Royal lily
120 x 160 cm
oil, fiberboard
Artist and model in Bali
115 x 100 cm
oil, wood fiber


“Game of Foals”
– This oil painting of mine was made in Detroit, Michigan, USA.


*Courtesy of Ilona Lakatos

Leave a Reply

%d