Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

🌹🖌CREATIVE: Mándoki Halász Zsóka(Hungary)🖌🌹

Mándoki Halász Zsóka

I was born in Mándok, Szabolcs Szatmár County, on November 2, 1947. My birth name is Erzsébet Halász. In addition to painting, I have also been writing poetry since 1996, at which time I took the name Mándoki, where I was born, as a sign of my respect. I took the surname Zsóka as my stage name. So my full name: ZSÓKA MÁNDOKI HALÁSZ

My whole life has been accompanied by the love for the arts, the desire to create. Already as a child, I fell in love with the various tricks of embroidery, because at that time weaving and spinning were all done at home.

I also lived the everyday lives of rural people.

In 1994, I saw the works of a naive painter on a television program. Then I decided that I could paint this too.

That’s how I started painting in July 1994 without any prior training, I didn’t know the paints or what you could paint on. I went to the art supply store and asked for their help, they recommended acrylic paint. I had to suffer a lot before I realized everything.

The multi-shaped compositions make the paintings authentic, but I also preserved the instinctive originality. I usually work with mixed colors, with oil/acrylic paint, on canvas, wood fiber, cashiered canvas. I also like to work with pastel chalk on ingres paper. Today I also try to create urban images, since I live most of my life here.

My first solo exhibition was in 1995, followed by two hundred exhibitions in Hungary to date, but I also exhibited in Slovakia.

They could admire my works at several national and foreign exhibitions, in Stuttgart, Prague, Vienna, Rijeka, Weinstad, Tallinn, Slovakia, Korea, Japan, Libya, Ukraine, the Netherlands, the United States and Poland.

My works can be found in domestic institutions (the Hungarian Naive Art Museum in Kecskemét) and in private collections in Hungary and in many parts of the world. I selflessly support charitable requests from foundations.

My work has been recognized with several art awards:


1996 – Hungarian Culture Award

2000 in the Millennium Year – NIVÓ award of the National Association of Creative Artists.

2003 – National Association of Creative Artists Gold Award

2006 – Kassák Creation Society Creator Award

2006 – National Association of Creative Artists and Writers: Loyalty Award for Creative Activity.

2019 – Kassák Creators Lifetime Achievement Award
Old kitchen (40×50 oil – canvas)

Harvest on the Castle Hill (50×70 acrylic – canvas)

Spring big ventilation (50×70 oil – canvas)

MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA

A Szabolcs Szatmár Megyei Mándokon születtem 1947. november 2- án. A születési nevem Halász Erzsébet. A festészet mellett 1996-tól versírással is foglalkozom, ekkor felvettem a Mándoki nevet, ahol születtem, a tiszteletem jeléül. Művészi névként felvettem a Zsóka utónevet. Így a teljes nevem: MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA

Egész életemet végig kísérte a művészetek iránti szeretet, az alkotás vágya. Már gyermekként megszerettem a hímzésnek különböző fortélyait, mert abban az időben a szövés – fonás mind otthon történt.

A vidéki emberek mindennapjait éltem én is.

1994-ben egy televíziós műsorban láttam meg egy naiv festő munkáit. Akkor elhatároztam, hogy ezt én is meg tudnám festeni.

Így kezdtem el 1994 júliusában festeni minden előképzettség nélkül, nem ismertem a festékeket, hogy mire lehet festeni. Elmentem a művészellátóba, és kértem a segítségüket, ők az akril festéket ajánlották. Sokat kellett szenvednem mire mindenre rájöttem.

A sok alakos kompozíciók teszik hitelessé a festményeket, de megőriztem az ösztönös eredetiséget is. Általában kevert színekkel dolgozom, olaj/akril festékkel, vászonra, farostra, kasírozott vászonra. Szívesen dolgozom pasztellkrétával is ingres papírra. Ma már próbálok városi képeket is alkotni, mivel életem nagyobb részét itt élem meg.

Első önálló kiállításom 1995-ben volt ezt követte a mai napig kétszáz Magyarországon, de kiállítottam Szlovákiában is.

Több országos valamint külföldi kiállításon megcsodálhatták alkotásaimat, Stuttgartban, Prágában, Bécsben, Rijekában, Weinstadban, Tallinban, Szlovákiában, Koreában, Japánban, Líbiában, Ukrajnában, Hollandiában, Egyesült Államokban és Lengyelországban.

Munkáim hazai intézményekben (a kecskeméti Magyar Naiv Művészeti Múzeum) és magán gyűjteményekben Magyarországon és világ számos pontján megtalálhatók. Alapítványok karitatív felkérését önzetlenül támogatom.

Munkásságomat több művészeti díjjal ismerték el:


1996 – Magyar Művelődés díj

2000 Millennium évében – Alkotó képzőművészek Országos Szövetség NIVÓ díja.

2003 – Alkotó Képzőművészek Országos Szövetség Aranyecset díja

2006 – Kassák Alkotó Társaság Alkotói díja

2006 – Alkotó Képzőművészek Írók Országos Szövetsége: Hűségért Alkotói Tevékenység díj.

2019 – Kassák Alkotók Életmű díj


Leave a Reply

%d bloggers like this: