Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

🌹✒️CREATIVE – Of Preservation & Tradition: István Bogdán (Hungary)✒️🌹

István Bogdán

István Bogdán is a very versatile, broad-minded person whose heart is the preservation of tradition. Owner and editor-in-chief of the Preservation of Traditions page, president of the Vas County Consumer Protection Association, national coordinator of the Web Professional Directory, event organizer. It is a noble mission that many artists and creators get the opportunity to introduce themselves on the site.


My name is István Bogdán, I was born in Gyöngyös in 1969. I finished my schooling here.

After my primary school education, I attended vocational training, where I graduated as a machine cutter. I liked catering, so I became a waiter, and after that, in addition to being a waiter, I graduated from an agricultural high school as an agricultural goods distributor. In 2016, I graduated with a degree in cultural event management and marketing and communication. Since 2016, I have been the editor of the Traditionalist internet media site.


I got married in 2002, that’s when I moved to Szombathely. I am the father of three children, two daughters and one son.

When I was in elementary school, I already felt a desire for folk dance, so I started folk dancing. I was captivated by the movement and rhythmic world of Hungarian folk music. I studied both ballroom and modern dance because, in addition to folk dance, I was also interested in modern dance steps. As an adult, I was a member of a local amateur theater group, where I could develop my performance skills. I have always been interested in traditionally handmade things, among other things, how beautiful products are produced. Handcrafted pieces are individual, thus reflecting the taste and personality of the creator. I really enjoyed this kind of work.


I got acquainted with computer management, which I liked and I immediately became addicted. I made websites for fun, and I created a social company information page. In 2014, I was invited to the Palóc World Meeting, where I met craftsmen. I got into a conversation with them, and then I decided to create a page where I can present the beauties related to the preservation of tradition.
One of the most memorable programs was the organization and holding of the Spring Campaigns exhibition in February 2016. Collecting and organizing materials also took a lot of time and work. A video was also made of the event. After the exhibition, I organized a bus trip to Isaszeg.

Bogdán István nagyon sokoldalú, széles látókörű ember, akinek szívügye a hagyományőrzés. A Hagyományőrzés oldal tulajdonosa, főszerkesztője, a Vas Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke, a Webszaknévsor országos koordinátora, rendezvényszervező. Nemes küldetés, hogy sok művész, alkotó is bemutatkozási lehetőséget kap az oldalon.

Bogdán István vagyok, Gyöngyösön születtem, 1969-ben. Iskoláimat itt végeztem.

Általános iskolai tanulmányaim után szakmunkásképzőbe jártam, ahol gépi forgácsolóként végeztem. Megtetszett a vendéglátás, ezért pincér lettem, majd utána a pincérség mellet egy mezőgazdasági középiskolában érettségiztem, mint mezőgazdasági áruforgalmazó. 2016-ban végeztem kulturális rendezvényszervezői, illetve marketing és kommunikációs szakon. 2016 óta szerkesztője vagyok a Hagyományőrző internetes média oldalnak.

2002-ben megnősültem, ekkor kerültem Szombathelyre. Három gyermek édesapja vagyok, két lányom és egy fiam van.

Általános iskolás koromban már kedvet éreztem a néptánc iránt, ezért néptáncoltam. Magával ragadott a magyar népzene mozgás és a ritmusvilága. Szalon és modern táncot is tanultam, mert a népies táncművészet mellett a modern tánclépések is érdekeltek. Felnőtt fejjel pedig helyi amatőr színjátszó csoportnak voltam tagja, ahol előadói képességeimet fejleszthettem. A hagyományosan kézzel készített dolgok mindig foglalkoztattak, egyebek mellett az, hogy a szép termékek előállítása milyen módon történik. A kézműves darabok egyéniek, ezáltal az alkotó ízlésvilága, személyisége is tükröződik bennük. Sokat gyönyörködtem az ilyen munkákban.

Megismerkedtem a számítógép kezeléssel, amely megtetszett és egyből rabja lettem. Honlapokat készítettem szórakozásból, illetve egy közösségi céginformációs oldalt hoztam létre. 2014-ben meghívást kaptam a Palóc Világtalálkozóra, ott találkoztam kézművesekkel. Beszédbe elegyedtem velük, majd elhatároztam, készítek egy olyan oldalt, ahol a hagyományőrzéssel kapcsolatos gyönyörűségeket be tudom mutatni.

Egyik legemlékezetesebb program volt 2016 februárjában a Tavaszi hadjáratokról kiállítás megszervezése és lebonyolítása. Anyagok összegyűjtése, rendezése is sok időt, munkát vett igénybe. Videóanyag is készült a rendezvényről. A kiállítás után Isaszegre buszos kirándulás szerveztem.

Leave a Reply

%d